Lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner .