Förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:901). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


19 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2018:901)

Whoops, looks like something went wrong.