Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1137). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och
   2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas enligt den lagen. Förordning (2020:1137)