Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1764). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


6 §

  Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast den som hos Finansinspektionen handlägger ärenden enligt lagen (2016:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Inspektionen ska föra en förteckning över vilka som har sådan behörighet.
Förordning (2016:1327)

10 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 2 a § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämnas. Förordning (2018:1764)

Whoops, looks like something went wrong.