Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1430). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-20


3 a §

  Energimarknadsinspektionen ska vara behörig myndighet enligt
   1. kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer,
   2. kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare, och
   3. kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Förordning (2018:1430)

6 §

  Energimarknadsinspektionen ska
   1. verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden,
   2. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden,
   3. verka för funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemarknaden, och
   4. inom sitt verksamhetsområde bidra till att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås. Förordning (2018:1430)