Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

0 av 11 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden .