Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag .