Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:110). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


3 §

  Ansökan om statsbidrag lämnas in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

Ansökan ska vara skriftlig. Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behöver för att kunna pröva ansökan.

I ansökan ska en kommun ange om den har sökt statsbidrag för främjande av sådan lokal överenskommelse som avses i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända. Förordning (2017:110)