Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

2 av 39 paragrafer (5 %) har ändrats i förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:863). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


5 §

  Stöd får lämnas för att renovera flerbostadshus i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. Stödet ska avse en byggnad som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt. Förordning (2017:897)

39 §

  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 28-30 och 32 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2018:863)