Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2087). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


19 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2016:840
   1. Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2016.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.
   3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 januari 2020.
Förordning (2018:2087)

Whoops, looks like something went wrong.