Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

1 av 22 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:903). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


20 §

  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 15 § eller 17 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:903)

Whoops, looks like something went wrong.