Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017 .
Whoops, looks like something went wrong.