Förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017 .