Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:905). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-22


17 §

  Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd enligt 12 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:905)