Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2016:904) om tullinformationssystemet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1138). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


12 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter i tullinformationssystemet enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 515/97 och artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF. Förordning (2020:1138)