Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:895). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


16 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Transportstyrelsens beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:895)