Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1285). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


7 §

  Elberedskapsavgiften är 2 129 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 39 kronor 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.
Förordning (2019:566)

8 §

  Nätövervakningsavgiften är 870 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 4 kronor 35 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.
Förordning (2019:1285)

9 §

  Elsäkerhetsavgiften är 810 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 10 kronor 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.
Förordning (2019:1285)