Förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:28). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


2 §

  Myndigheten ska
   1. främja ökad samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer,
   2. bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer, och
   3. stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.
Förordning (2019:1127)

9 §

  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:28)