Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning

0 av 13 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning .
Whoops, looks like something went wrong.