Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:337). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


10 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter. Förordning (2019:337)