Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

3 av 21 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:912). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


7 §

  Bidrag lämnas till en anordnare av företagshälsovård som har godkänts av Försäkringskassan enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. Förordning (2018:96)

14 §

  En godkänd anordnare ska utan dröjsmål anmäla till Försäkringskassan sådana förändringar i sin verksamhet som kan medföra att villkoren för godkännande enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete inte längre är uppfyllda. Förordning (2018:96)

21 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2018:912)