Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1570). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-07


5 §

  Klimatpolitiska rådet ska senast
   1. vid utgången av mars varje år lämna en rapport till regeringen med
      a) en bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider,
      b) en bedömning av hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen, och
      c) de övriga analyser och bedömningar som myndigheten har gjort, och
   2. tre månader efter det att regeringen har lämnat sin klimatpolitiska handlingsplan enligt 5 § klimatlagen (2017:720) lämna en rapport till regeringen med en bedömning av handlingsplanen.

Om det finns avvikande meningar bland ledamöterna, ska de olika meningarna framgå av rapporterna.
Förordning (2018:1570)