Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:853). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


5 §

  När det gäller förutbildning ska lagen (2009:128) om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 5 och 6 §§. Vidare ska förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 kap. 1 §, 3 § och 6 § andra och tredje styckena samt 2 kap. 1, 2, 4-6, 7-11 och 13-16 §§ och 17 § första stycket.

När det gäller förutbildning som bedrivs som uppdragsutbildning finns det ytterligare undantag från förordningen om yrkeshögskolan och undantag från denna förordning i 5 § förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Förordning (2017:853)