Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:609). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för lärcentrum.

Med lärcentrum avses i denna förordning en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom
   1. kommunal vuxenutbildning,
   2. yrkeshögskola,
   3. universitet och högskola, eller
   4. andra utbildningsformer.

Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna. Förordning (2020:609)