Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket

6 av 40 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:101). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


6 §

  Skatteverket ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Skatteverket ska medverka i brottsutredningar som rör vissa brott.

Skatteverket ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:101)

15 a §

  Skatteverket ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service för Skatteverkets räkning. Förordning (2019:219)

16 §

  Skatteverket leds av en styrelse.
Förordning (2018:395)

17 §

  Styrelsen består av högst sju ledamöter.
Förordning (2018:395)

21 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1492)

39 §

  Skatteverket ska inte tillämpa följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515):
   - 21 § 3-5 om myndighetens beslut, när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling, och
   - 29 § om ärendeförteckning.


Övergångsbestämmelser

2017:154
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 38 § första stycket 7 och i övrigt den 1 april 2017.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket.

2018:395
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
Förordning (2018:1514)