Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:975). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år inleds. Lag (2019:975)

Whoops, looks like something went wrong.