Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:572). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


4 §

  Frågor om lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare meddelas efter särskild ansökan.
Förordning (2020:572)

5 §

  Lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU- handlare ska anmäla till Skatteverket om
   1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
   2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
   3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
      a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
      b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.
Förordning (2020:572)