Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2018-02-06 genom SFS 2018:34


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling .
Whoops, looks like something went wrong.