Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:139). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 a §

  Myndigheten ska främja samordning av sådant stöd efter adoption som avses i 5 kap. 1 § 9 socialtjänstlagen (2001:453) och samordna den föräldrautbildning som kommunen ska anvisa inför adoption enligt 6 kap. 12 § samma lag.
Förordning (2020:139)