Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 av 48 paragraf (2 %) har ändrats i lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:583). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphävdes 2019-07-01 genom SFS 2018:2088


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


29 §

  Har upphävts genom lag (2018:583)