Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter .