Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1122). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om det belopp som en kommun ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beloppets storlek enligt första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig.
Förordning (2019:1122)

Whoops, looks like something went wrong.