Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

1 av 15 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:920). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


15 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § andra meningen, 10 och 11 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.
Förordning (2018:920)