Barlastvattenförordning (2017:74)

7 av 45 paragrafer (16 %) har ändrats i barlastvattenförordning (2017:74) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1119). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 kap. 6 §

  Utgår genom förordning (2017:841)

2 kap. 7 §

  Barlastvatten ska skiftas i ett havsområde där vattendjupet uppgår till minst 200 meter och där avståndet från närmaste land är minst 200 nautiska mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område. Förordning (2017:841)

2 kap. 8 §

  Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 §, ska skifte i stället göras i ett havsområde där vattendjupet uppgår till minst 200 meter och där avståndet från närmaste land är så långt som möjligt, dock minst 50 nautiska mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område.
Förordning (2017:841)

2 kap. 10 §

  Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 eller 8 §, ska skifte i stället göras inom ett sådant område för skifte av barlastvatten som har inrättats särskilt för detta ändamål, om fartyget på sin rutt passerar genom detta område eller det ligger i nära anslutning till fartygets rutt.
Förordning (2017:841)

2 kap. 12 §

  Fartyg byggda efter den 7 september 2017 får inte skifta barlastvatten.

Fartyg byggda före den 8 september 2017 får inte skifta barlastvatten efter den första förnyelse av fartygets internationella oljeskyddscertifikat som sker efter den 8 september 2019. Om det internationella oljeskyddscertifikatet har utfärdats eller förnyats under perioden 8 september 2014-7 september 2017 och ytterligare en förnyelse sker före den 8 september 2019 får fartyget dock inte skifta barlastvatten efter den sistnämnda förnyelsen.

Fartyg byggda före den 8 september 2017 som inte har ett internationellt oljeskyddscertifikat får skifta barlastvatten till och med den 7 september 2024. Förordning (2017:1119)

5 kap. 7 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från de begränsningar som anges i 5 kap. 7 § andra stycket barlastvattenlagen (2009:1165) när det gäller inspektion vid hamnstatskontroll. Förordning (2017:841)

7 kap. 6 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2017:841)

Whoops, looks like something went wrong.