Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

3 av 89 paragrafer (3 %) har ändrats i förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:922). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-20


2 kap. 1 §

  Aktivitetsstöd får lämnas till den som har fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt
   1. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
   2. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, eller
   3. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

Aktivitetsstöd enligt första stycket får även lämnas till den som inte har fyllt 25 år, om personen är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2017:1171)

2 kap. 14 §

  Har upphävts genom förordning (2018:14)

11 kap. 5 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2018:922)