Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018 .
Whoops, looks like something went wrong.