Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

1 av 33 paragraf (3 %) har ändrats i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:73). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-14


31 §

  Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller inkomster enligt
   1. djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsförordningen (2019:66),
   2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter,
   3. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och
   4. 22 § delgivningsförordningen (2011:154).
Förordning (2019:73)