Förordning (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:211). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-20


7 a §

  För arbete med sådana vetenskapliga yttranden och yttranden som anges i kapitel II avsnitt 5.2 i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 ska en avgift betalas av det anmälda organet.

Ärende            Avgift kronor
Ny aktiv substans        500 000
Känd aktiv substans inom nytt användningsområde  250 000
Känd aktiv substans inom etablerad användning  150 000
Ändring större           50 000
Ändring mindre           10 000
Förordning (2019:211)

7 b §

  För arbete med ett sådant vetenskapligt yttrande som anges i kapitel II avsnitt 5.3.1 i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 ska en avgift betalas av det anmälda organet.

Ärende            Avgift kronor
Ny ansökan          200 000
Ändring större           50 000
Ändring mindre           10 000
Förordning (2019:211)

7 c §

  För arbete med ett sådant vetenskapligt yttrande som anges i kapitel II avsnitt 5.4 i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 ska en avgift betalas av det anmälda organet.

Ärende            Avgift kronor
Ny ansökan          200 000
Ändring större           50 000
Ändring mindre           10 000
Förordning (2019:211)

7 d §

  För arbete med ett sådant yttrande som anges i kapitel II avsnitt 5.2 i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 ska en avgift betalas av det anmälda organet.

Ärende            Avgift kronor
Ny ansökan          60 000
Ändring större          30 000
Ändring mindre          10 000
Förordning (2019:211)