Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

2 av 15 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:363). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


8 §

  Myndigheten ska senast den 22 april varje år med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen redovisa och analysera resultat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra aktörer har vidtagit under föregående år.
Förordning (2019:363)

10 §

  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2019:363)

Whoops, looks like something went wrong.