Lag (2018:1139) om skatt på spel

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i lag (2018:1139) om skatt på spel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2038). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


10 §

  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).


Övergångsbestämmelser

2018:1139
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom lagen upphävs
      a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
      b) lagen (1991:1482) om lotteriskatt, och
      c) lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
   3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
   4. Vid tillämpningen av denna lag ska med
      a) licenshavare jämställas den som har tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen (1994:1000), och
      b) licenspliktigt spel jämställas spel med tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen. Lag (2018:2038)

Whoops, looks like something went wrong.