Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

1 av 39 paragraf (3 %) har ändrats i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1176). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


8 §

  Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lag (2018:1176)

Whoops, looks like something went wrong.