Förordning (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

1 av 22 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:233). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


12 §

  Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att det förs loggar enligt 3 kap. 4 § brottsdataförordningen (2018:1202) över personuppgiftsbehandlingen vid enheten för passagerarinformation. Loggarna ska bevaras i fem år.
Förordning (2020:233)

Whoops, looks like something went wrong.