Kriminalvårdsdataförordning (2018:1236)

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i kriminalvårdsdataförordning (2018:1236) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1143). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


7 §

  Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av kriminalvårdsdatalagen (2018:1235) och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig.
Förordning (2020:1143)

Whoops, looks like something went wrong.