Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling .