Förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:234). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag för att genomföra vissa åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer i syfte att skydda kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid och vid höjd beredskap.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2020:234)