Resegarantiförordning (2018:1340)

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i resegarantiförordning (2018:1340) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1853). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  En näringsidkares anmälan av verksamhet enligt 11 § resegarantilagen (2018:1218) ska innehålla uppgifter om näringsidkarens företagsnamn och organisationsnummer eller, om sådana inte finns, uppgifter om namn och personnummer eller samordningsnummer, samt kontaktuppgifter.

En anmälan ska även innehålla uppgifter om de paketresor eller sammanlänkade researrangemang som näringsidkaren avser att sälja eller underlätta uppkomsten av, vilka betalningsvillkor som gäller för dessa samt, i förekommande fall, den uppskattade kostnaden för hemtransport av resenärerna och för inkvartering i avvaktan på hemtransporten i händelse av insolvens.

Om en resegaranti har ordnats för paketresorna eller de sammanlänkade researrangemangen ska anmälan innehålla uppgifter om resegarantins omfattning och villkor.
Förordning (2018:1853)

Whoops, looks like something went wrong.