Förordning (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i förordning (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:471). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Sökningar i syfte att få fram ett urval av personer som grundas på personuppgifter om hälsa får utföras vid behandling av personuppgifter i verksamhet hos en huvudman för
   1. grundsärskola,
   2. specialskolan,
   3. gymnasiesärskola,
   4. kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning,
   5. gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning,
   6. utbildning i gymnasieskolan för elever som är döva, hörselskadade eller dövblinda eller har en språkstörning, och
   7. förskola, förskoleklass eller skola som har begränsats till att avse elever som är i behov av särskilt stöd.

Vid sökning enligt första stycket får endast klassbeteckning och skolenhet användas som sökbegrepp. Förordning (2020:471)

Whoops, looks like something went wrong.