Förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1130). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att
   1. ta fram, samla och sprida kunskap,
   2. bidra till samordning av statliga insatser,
   3. samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, och
   4. fördela statsbidrag.
Förordning (2019:1130)

4 §

  Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i statliga myndigheters verksamhet och stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och regioner. Förordning (2019:1130)

Whoops, looks like something went wrong.