Spelförordning (2018:1475)

2 av 111 paragrafer (2 %) har ändrats i spelförordning (2018:1475) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:273). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


14 kap. 2 §

  Inom Spelinspektionen ska det finnas ett råd mot manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning (matchfixning).

Rådet mot matchfixning ska ledas av Spelinspektionen och bestå av representanter för Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Regeringskansliet. Spelinspektionen får tillåta att representanter från Riksidrottsförbundet och särskilt berörda idrottsförbund, branschorganisationer som representerar licenshavare som anordnar vadhållning samt andra särskilt berörda organisationer deltar. Förordning (2019:273)

15 kap. 2 §

  Avgift enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

Licens eller tillstånd enligt     Avgift kronor
spellagen (2018:1138)

1. Licens för kommersiellt onlinespel  400 000
2. Licens för vadhållning    400 000
3. Licens för både 1 och 2    700 000
4. Förnyelse av licens enligt 1-3  300 000
5. Ändring av licens enligt 1-3    150 000
6. Licens för statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga ändamål
      a) omslutning, till och med
500 000 kronor        5 000
b) omslutning, mer än 500 000 kronor
till och med 1 miljon kronor    15 000
c) omslutning, mer än 1 miljon kronor
till och med 5 miljoner kronor    60 000
d) omslutning, mer än 5 miljoner kronor
till och med 15 miljoner kronor    100 000
e) omslutning, mer än 15 miljoner
kronor          150 000
7. Ändring av licens enligt 6 c-e  40 000
8. Licens för bingo    
a) grundbelopp om sökanden är en
juridisk person        5 000
b) tilläggsbelopp för varje
tillkommande juridisk person    800
9. Licens för lokalt poolspel på hästar  3 600
10. Licens för penning-, värde- eller
varuspelsautomat, per spelplats    2 800
11. Tillstånd till innehav av penning-,
värde- eller varuspelsautomat    3 600
12. Licens för kommersiellt kasinospel,
per spelplats        5 000
13. Licens för kasinospel på ett
kasino, per kasino      70 000
14. Ändring av licens enligt 13, per
kasino          15 000
15. Licens för kortspel i
turneringsform  
a) 1-10 turneringar      4 000
b) fler än 10 turneringar    15 000
c) en enstaka turnering med fler än
48 spelare        25 000
16. Ändring av personkretsen enligt
4 kap. 3 och 4 §§ spellagen    800
Förordning (2019:273)