Förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning

3 av 13 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:472). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för rekryterande insatser inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Med rekryterande insatser avses uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:472)

2 §

  Syftet med statsbidraget är att stimulera vuxna till studier inom komvux för att därigenom stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Förordning (2020:472)

4 §

  Statsbidrag får lämnas till kommuner som får statsbidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, för rekryterande insatser för personer som är i behov av utbildning inom
   - komvux på grundläggande nivå,
   - komvux på gymnasial nivå,
   - komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå, och
   - komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Förordning (2020:472)

Whoops, looks like something went wrong.