Förordning (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

2 av 26 paragrafer (8 %) har ändrats i förordning (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:654). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-03


9 §

  Stödet får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som utifrån stödmottagarens uppgifter sannolikt kommer att produceras under perioden den 1 december 2019 till och med den 31 maj 2020. Förordning (2019:654)

11 §

  En ansökan om stöd ska göras skriftligen senast den 12 november 2019 till Jordbruksverket. Förordning (2019:654)