Förordning (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

3 av 28 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1224). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


9 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Stödet får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som utifrån stödmottagarens uppgifter sannolikt kommer att produceras under perioden den 1 april 2021 till och med den 31 december 2021. Förordning (2020:1224)

11 §

   Träder i kraft 2021-02-01
En ansökan om stöd ska göras skriftligen senast den 15 mars 2021 till Jordbruksverket. Förordning (2020:1224)

26 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 och 16 §§ får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2019:654
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.
   2. /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Bestämmelserna om återbetalning och återkrav i 17-21 §§ och bestämmelsen om skyldighet att lämna underlag i 23 § gäller även stöd som betalats ut för produktion av biogas under perioden den 1 oktober 2018 till och med den 30 september 2019 samt under perioden den 1 december 2019 till och med den 31 maj 2020. Förordning (2020:336)